SHODAQAH

0
1669

SHODAQAHDari Sayyiduna ‘Ali Ra,sesungguhnya beliau telah berkata;Telah bersabda Rosul Saw;Shodaqoh,jika keluar dari tangan pemiliknya,jatuh disisi rohmat ALLOH sebelum masuk(sampai)ditangan pemintanya,maka shodaqoh tersebut berbicara dengan 5 hal;
yang pertama,berkata shodaqoh,ada aku ini dulunya kecil maka engkau membesarkanku & aku ini dulunya sedikit maka engkau membanyakkan-ku & ada aku ini dulunya musuh maka engkau menjadikan-ku pecinta & ada aku ini dulunya fana’ maka engkau mengekalkan-ku & ada engkau ini dulunya menjagaku maka sekarang aku menjaga penjaga bagimu.
Diriwayatkan dari Makhul As-Syaami Ra,beliau berkata;Jika seorang mukmin bershodaqoh dengan satu shodaqohan,ALLOH ridho dari orang tersebut karena sebab shodaqohnya&neraka jahannam berucap;Wahai Tuhanku,izinkan padaku untuk bersujud kepadaMu sebagai bentuk sujud kepadaMu,benar-benar Engkau telah membebaskan seseorang dari umat Nabi Muhammad Saw dari adzabku,karena sesungguhnya aku(neraka jahannam)malu kepada Nabi Muhammad Saw untuk aku meng-adzab seseorang dari umat Nabi Muhammad Saw tapi aku harus(meng-adzabnya)sebagai bentuk ketoaan kepadaMu.
Marja’ : kitab syarah Al-Mawaaidul ‘Usfuriyyah.